Dowiedzcie się co możemy dla Was zrobić.

Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres naszych usług.


PROJEKTY BUDOWLANE OD A – Z

W różnej skali wraz z niezbędnymi branżami (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, geodeta, geolog), z projektem zagospodarowania terenu, w tym przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty, rozbiórki.


PROJEKTY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych, niemieszkalnych, strychu, usamodzielnienie lokali.


PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

dla wszystkich branż
- Projekty technologiczne dla obiektów i lokali gastronomicznych, handlu, usług, sportu (projekty kuchni, restauracji, sklepu mięsnego, garmażeryjnego ogólno - spożywczego, piekarni, pizzerii, cukierni, baru, bufetu, stołówki, pijalni piwa, kawiarni, lodziarni).

- Projekty technologiczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. (projekty salonu fryzjerskiego, gabinetu kosmetycznego manicure i pedicure, solarium, wellness & spa, jacuzzi).

- Projekty technologiczne dla obiektów i lokali opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej (projekt gabinetu dentystycznego, lekarskiego, podologicznego, poradni stomatologicznej, medycyny, przychodni lekarskiej, rehabilitacyjnej, weterynaryjnej, praktyki lekarskiej, salonów optycznych, apteki).

- Projekty technologiczne dla obiektów oświaty (projekt przedszkoli i żłobków)


WNIOSKI

URZĄD
- Wniosek na zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych.
- Wniosek o wydanie kopii mapy zasadniczej.
- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
- Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
- Wniosek o wydanie zaświadczenia samodzielności lokalu.
- Prośba o wyłączenie gruntów rolnych.

SIECI
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej.
- Wniosek o zbliżenie do sieci.

Wniosek o zapewnienie dostawy wody do celów bytowo-gospodarczych i/lub odbiór ścieków sanitarnych/przemysłowych i opadowych.

ZARZĄD DRÓG
Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
- Wniosek o zezwolenie przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej.
- Wniosek o zezwolenie na przebudowę istniejącego zjazdu.

KONSERWATOR
- Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac kompleksowych: prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego, zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich/badań konserwatorskich/badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym.
- Wniosek o wydanie pozwolenia wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.
- Wniosek o pozwolenie na umieszczenie urządzeń technicznych, reklam na zabytku nieruchomym.


EKSPERTYZY

Konstrukcyjne, geologiczne, archeologiczne, kominiarskie.
Opinie techniczne
Operaty wodno-prawne


KOSZTORYSY

Przedmiary robót.


INWENTARYZACJE BUDOWLANE
Służymy pomocą każdemu w każdej sprawie.